Agenda Moldova Business Week 2018

”MOLDOVA BUSINESS WEEK 2018”  - INVEST MOLDOVA

Locație: Radisson Blu Leogrand Convention Center, Chișinău / intrare str. Vlaicu Pârcălab, 69

Limba de comunicare: Româna / Engleza cu asigurarea traducerii sincron

09:00 – 10:00

Înregistrarea participanților & Welcome Coffee

10:00 – 11:00

Cuvânt de salut și prezentarea speakerilor - Rodica VERBENIUC, Director General al Agenției de Investiții

Moderator – Chiril GABURICI, Ministru al Economiei și Infrastructurii Republicii Moldova  

 
 • Pavel FILIP, Prim-Ministru al Republicii Moldova
 • Chiril, GABURICI, Ministru al Economiei și Infrastructurii Republicii Moldova
 • Octavian ARMAȘU, Ministru al Finanțelor al Republicii Moldova
 • Sergiu CIOCLEA, Guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Moldova
 • Alexandru BALTAG, Director General al Asociației Oamenilor de Afaceri din Republica Moldova
 • Alexander KOSS, Președintele Asociației Investitorilor Străini în Republica Moldova

11:00 – 11:30

PAUZĂ DE CAFEA

 

 

11:30 – 13:30

POLITICILE STATULUI ÎN SUSȚINEREA INVESTIȚIILOR

Panel de prezentări și discuții

Moderator  - Vitalie IURCU, Secretar de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

 
 • Mecanisme investiționale Vitalie IURCU, Secretar de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova/ MEI
 • Sistemul fiscal în susținerea climatului investițional Ion CHICU, Secretar General de Stat, Ministerul Finanțelor
 • Politici de dezvoltare a forței de muncă ­Silvia RADU, Ministru, Ministerul Sănătăți, Muncii și Protecției Sociale
 • Politici în Educație  -  Monica BABUC, Ministru, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
 • Q&A

    13:30 – 15:00

PRÂNZ & NETWORKING

 

Sala BEGONIA

Etaj 2

BUNURILE SUPUSE SPRE DEETATIZARE  - INVITAȚIE SPRE DIALOG

Româna / Engleza cu asigurarea traducerii sincron

Raportor – Vladimir BALDOVICI, Director, Agenția Proprietății Publice

15:00 – 16:00

 

 • Procedurile de privatizare
 • Expunerea obiectelor spre privatizare și PPP

”MOLDOVA BUSINESS WEEK 2018”  - INVEST MOLDOVA

Locație: Radisson Blu Leogrand Convention Center, Chișinău / intrare str. Vlaicu Pârcălab, 69

Limba de comunicare: Româna / Engleza cu asigurarea traducerii sincron

09:00 – 10:00

Înregistrarea participanților & Welcome Coffe

 

PANELE SECTORIALE PARALELE

                                                                                                   10:00 – 12:30

PANEL 1.    

AGRICULTURA

ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 

PANEL 2.

TURISM

PANEL 3.

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

 

PANEL 4.

SEMINAR

ITALIA ȘI MOLDOVA, INIȚIATIVE COMUNE PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ

PANEL 5.

ENERGETICĂ

 

Sala RĂUT

Parter

Sala PRUT

Parter

Sala NISTRU

Parter

Sala BEGONIA

Etaj 2

Sala LOFT

Etaj 2

PANEL 1.

Sala RĂUT

AGRICULTURA ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ  

Diversificarea oportunităților în Agribusiness

Moderator Nicolae CIUBUC, Ministru, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

10:00 - 12:35    

 • Cuvânt de salut – Masanobu YOSHII,  Ambasador al Japoniei în Republica Moldova
 • Politicile statului în susținerea investițiilor în sectorul agroalimentar – Nicolae CIUBUC, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 • Stimularea investițiilor în agricultură, în sectorul de irigații – Valentina BADRAJAN, Director executiv Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova
 • Proceduri uniforme în domeniul stimulării investițiilor în sectorul agricol – Adrian PINTEA, Director General, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din România
 • Oportunități de finanțare a sectorului agricol de către Corporației Financiare Internaționale (IFC) – Cristian NACU, Senior Country Officer, IFC
 • Oportunități de internaționalizare a comerțului: (Retail, HoReCa și alte canale) – Maria HURDUC, Director General, Modern Buyer, România 
 • Investițiile necesare pentru deschiderea oportunităților pe piețe internaționale pentru sectorul fructe și legume din Moldova – Goran DAMOVSKI, expert internațional sector agroalimentar, USAID, Macedonia
 • Opt pași pentru export de succes – Andrei CRIGAN, Gateway & Partners, Moldova
 • Agrobourse 360 – Digital agriculture for Moldova – Olga LEVITCAIA, Partner Director, Altiad LTD Franța
 • Concluzii
 • B2B Networking & Coffee

PANEL 2.

Sala PRUT

Etaj 2

TURISM   

”MOLDOVA – URMĂTOAREA TA DESTINAȚIE #BEOURGUEST

Moderator  - Rodica VERBENIUC, Director General Agenția de Investiții

10:00 - 12:25    

 • Cuvânt de salut – Thomas ALVETEG , Secretar I,  Ambasada Regatului Unit al Suediei în Republica Moldova 
 • Potențialul turistic al Republicii Moldova - Chiril GABURICI, Ministru al Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova (MEI)
 • Acțiuni strategice în impulsionarea dezvoltării durabile a industriei turismului în Republica Moldova- Diana LAZAR, Vice director Proiectul de Competitivitate din Moldova al USAID si Guvernul Suediei, responsabil pentru industria de turism si vitivinicola
 • Instrumente inteligente în dezvoltarea turismului din Moldova - Anna COLȚA, Președintele Uniunii de persoane Juridice ”Asociația Națională a Agenților Economici de Turism din Moldova” ANAT
 • Mecanisme de promovare a Republicii Moldova ca destinație turistică pe plan internațional -  Natalia ȚURCANU, director executiv ANTRIM
 • Ecoturism – potențial, inițiative și provocări - Elena SCOBIOALĂ, coordonator proiecte, Mișcarea Ecologista din Moldova
 • Turism de aventură -  o direcție cu potențial pentru Moldova – Natalia CURNIC, Go Adventure,
 • Concluzii
 • GUEST SPEAKER. Investiția în turism – impuls pentru dezvoltarea urbană și rurală – Peter KRAFT, director Kraft & Associates, ex-Ambasador al Ungariei în Peru, ex- Secretar de Stat în sectorul turism, Ungaria
 • GUEST SPEAKER. Promovarea destinațiilor turistice – modelul de succes al Georgiei - Maia SIDAMONIDZE, Travel & Tourism Committe Chair ICC (International Chamber of Commerce) Georgia
 • Turismul vitivinicol – impact economic pentru Moldova - Diana ISAC, Fondator, Winerist, UK
 • Concluzii
 • B2B Networking & Coffee

PANEL 3.

Sala NISTRU

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR 

Moldova restartată ca destinație IT

Moderator Vitalie TARLEV, Secretar de Stat, MEI

10:00 - 13:20   

 • Cuvânt de salut – Derek J. HOGAN,  Ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
 • Prezentarea generală a sectorului și a avantajelor sale competitive - Vitalie TARLEV, Secretar de Stat, MEI
 • Studiul privind evoluția sectorului TIC din Moldova – Răzvan SAVU, Senior Consultant, IDC
 • Regimul fiscal aplicabil parcurilor IT, realizări și prognoze  – Alexandru GOZUN, Senior Manager PwC
 • Abordări moderne în educația IT – Ana CHIRIȚA, Director executiv, ATIC
 • Digitalizarea serviciilor guvernamentale – Eugeniu URSU, Director, Agenția de Guvernare Electronică
 • Q/A
 • Pauză de cafea
 • Industria 4.0. Impactul digitalizării, automatizării și robotizării – Veaceslav CUNEV, CEO Deeplace
 • Moldcell data privacy journey- Diana BUCIUSCAN, Moldcell
 • GUEST SPEAKER. Femeile în TIC - Faz ZAVAHIR, Președinte și Cofondator  „Vision the idea”, Belgia
 • GUEST SPEAKER. Sectorul TIC în Moldova – Poziționarea pe piața internațională ca răspuns la tendințele globale - Andrew WROBEL. Co-fondator Emerging Europe, Marea Britanie
 • ISTORIE DE SUCES: Mixbook (industria creativă), George TEODORESCU, Director Regional
 • Concluzii, Q/A
 • B2B Networking & Coffee

PANEL 4.

Sala BEGONIA

Etaj 2

SEMINAR ITALIA -MOLDOVA

Inițiative comune pentru dezvoltare economică și socială

Moderator ROMAN CEBAN, Manager de politici și advocacy, AOAM

Limba de comunicare: Româna / Italiană

10:00 - 12:50    

 • Cuvânt de deschidere – Alexandru BALTAG, Director General, Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova
 • Cuvânt de salut – Valeria BIAGIOTTI,  Ambasador al Republicii Italia în Republica Moldova
 • Experiența umană și profesională-  Stefano MERCURI, Președintele ConfEuropa
 • Rolul Camerelor Mixte de Comerț în Cooperarea Internațională - Eleonora PRIPA, Secretar General al Camerei de Comerț Moldo-Italiană
 • Oportunități de cooperare între instituțiile din Moldova și cele europene  – Viorel Bostan, Rectorul Universității Tehnice din Moldova
 • Cooperarea și mobilitatea pentru dezvoltarea competențelor - Tommaso SANTINI, Director general al Fundației Universității Ca 'Foscari din Veneția
 • Inițiative comune de dezvoltare locală prin participarea la proiecte europene și internaționale - Mario VOLPE, Profesor de economie și politică economică internațională la Universitatea Ca 'Foscari din Veneția
 • FINEST S.A., Dezvoltarea rețelelor în procesele de internaționalizare - Raffaele SPERANZON, Vice Președinte al FINEST S.A.
 • Consultanță, formare și mobilitate pentru creștere - Giuseppe PISANI, Director Master SRL
 • Concluzii
 • B2B Networking & Coffee

PANEL 5.     

Sala LOFT

ENERGETICĂ

Moderator - Vitalie IURCU, Secretar de Stat, MEI 

10:00 - 12:30    

 • Cuvânt de salut – Daniel IONIȚĂ,  Ambasador al României în Republica Moldova
 • Prezentarea generală a sectorului și a avantajelor sale competitive - Vitalie IURCU, Secretar de Stat, MEI 
 • Cadrul de reglementare al domeniului energetic în Republica Moldova, Daniel CHIVIRGA, ANRE 
 • Rolul Partenerilor de Dezvoltare în asigurarea securității energetice a Republicii Moldova, Alexandru COSOVAN, BERD
 • Elemente de politici pentru o dezvoltare durabilă, Ilze PURINAS, NIRAS
 • Green City Lab: inovații verzi pentru un oraș durabil, Alexandru ROTARU, PNUD
 • Istorii de succes:
 • GasNatural Fenosa –  Jose Luis GOMEZ PASCUAL
 • TransGaz  
 • Conceptul de ”Smart  city” – perspective de implementare în Republica Moldova, Andrei PREAȘCA, Orange Moldova                      
 • Concluzii
 • B2B Networking & Coffee

 

    12:30 – 14:00

  PRÂNZ & NETWORKING

 

 

PANELE SECTORIALE PARALELE

14:00 – 17:00

 

PANEL 1.

INDUSTRIA UȘOARĂ

PANEL 2.

AUTOMOTIVE ȘI ELECTRONICĂ

 

PANEL 3.

 INFRASTRUCTURA

Sala BEGONIA

Etaj 2

Sala LOFT

Etaj 2

Sala BLUE LOUNGE

Etaj 2

PANEL 1.

Sala BEGONIA

Etaj 2

INDUSTRIA UȘOARĂ

Renașterea industriei pentru o conectare globală

Moderator Iulia COSTIN, Secretar General de Stat, MEI    

14:00 - 16:30 

 • Cuvânt de salut – Gurol SOKMENSUER, Ambasadorul Republicii Turcia în Republica Moldova
 • Prezentarea generală a sectorului și a avantajelor sale competitive - Iulia COSTIN, Secretar General de Stat, MEI   
 • Asociația Patronală din Industria Ușoară și Platforma „Din Inima” - Alexandra CAN, Președinte, Asociația Patronală din Industria Ușoară
 • Accelerare și design în industria ușoară Doina NISTOR, Director Proiect de Competitivitate din Moldova al USAID si Guvernul Suediei
 • GUEST SPEAKER. Internaționalizarea brandurilor autohtone- Alice Stan DUCOTEY, Director of Strasbourg Fashion Week, Director of the strategic communication agency Idealice
 • SorInTex Clusterul din industria ușoară - Andrei MÂRZA, Președintele clusterului din Industria ușoara
 • Învățământului dual - Rodica BIVOL, Șef secție Învățământ Dual, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
 • Istorii de succes investitori străini: 
 • Fabrica de îmbrăcăminte „INFINITEXTIL” – Mehmet AKAY, Fondator (Turcia)
 • Fabrica de îmbrăcăminte „CONTEYOR” Octavian MACARENCO, Manager (Polonia)
 • Concluzii
 • B2B Networking & Coffee

PANEL 2.

Sala LOFT

Etaj 2

AUTOMOTIVE ȘI ELECTRONICĂ

Moderator Ion LUPAN, Șeful Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim Ministru

14:00 - 16:40

 • Cuvânt de salut, Florian SEITZ, Șef adjunct al misiunii, Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova
 • Industria Moldovei. Rezultate și oportunități - Ion LUPAN, Șeful Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru
 • Sectorul Automotive și Electronică în Republica Moldova, Marin CIOBANU, Președintele Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare
 • Boosting R&D for Automotive – Viorel BOSTAN, Rector Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Instruirea forței de muncă prin Învățământul Dual, Oana VODIȚĂ, Manager de proiect, Reforma Structurală în Învățământul Profesional Tehnic în R. Moldova implementat de GIZ Moldova
 • Instrumentele de stimulare a investițiilor, Mariana RUFA, Director Executiv, Asociația Businessului European
 • Alinierea Moldovei la  Autonomous Driving - Andrei BRAGARENCO, Microlab – club ingineresc
 • Istorii de succes:

Black Sea EMS - Menno KARDOLUS, Administrator (Olanda)

Steinel Electronic - Ruslan CUNUP, Director (Germania)

Elektromanufacturing - Andrei NOVACOV, Director (Moldova- România)

 • Concluzii
 • B2B Networking & Coffee

PANEL 3.

Sala BLUE LOUNGE

Etaj 2

INFRASTRUCTURA

Moderator Anatol USATÎI, Secretar de Stat, MEI  

    14:00 - 16:00

 • Cuvânt de salut – Veronica ARPINTIN, Manager Naţional Moldova, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)
 • Drumuri bune, proiecte de infrastructură prin investiții străine BERD, BEI – Anatol USATÎI, Secretar de Stat, MEI  
 • Programul „Drumuri bune în Moldova” și parteneriate cu antreprenorii Gheorghe CURMEI, Director general,  Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor
 • Infrastructura transporturilor: feroviar, naval, aerian Sergiu BUCĂTARU, Secretar de Stat, MEI
 • Perspective de dezvoltare a infrastructurii necesare pentru îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și sanitație și a managementului deșeurilor solide – Dorin ANDROS, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
 • Concluzii
 • B2B Networking & Coffee

    17:00 – 18:00

WINE COCKTAIL  /  Radisson Blu Leogrand Convention Center, Black Sea Ball Room

”MOLDOVA BUSINESS WEEK 2018”  - INVEST MOLDOVA

Locație: Radisson Blu Leogrand Convention Center, Chișinău / intrare str. Vlaicu Pârcălab, 69

Limba de comunicare: Româna / Engleza cu asigurarea traducerii consecutive

   08:30 – 09:00

Welcome Coffee

 

SESIUNI PARALELE

B2G - Întâlniri  de networking

(în baza înregistrării prealabile)

09:00 – 10:00

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII

MINISTERUL FINANȚELOR

Sala BEGONIA

Etaj 2

Sala LOFT

Etaj 2

Sala BLUE LOUNGE

Etaj 2

 

VIZITE TEHNICE SECTORIALE  PARALELE

10:30 – 17:30

STUDY VISIT 1.    

 

 DIGITAL PATH

STUDY VISIT 2.

 

 AUTOMOTIVE & FREE ECONOMIC ZONE  

STUDY VISIT 3.

 

FASHION ROUTE

STUDY VISIT 4.

 

AGRINVEST 

 

10:00 – 17:30

VIZITE TEHNICE SECTORIALE  (Traseul va include și obiective turistice cu prânzul inclus )

Gathering point - Radisson Blu Hotel, main entrance

Pentru oaspeții internaționali

Aplică Acum la Moldova Business Week 2019